Struktura podniku

Skupina iwis je ve světě synonymem pro technicky náročné výrobky a služby. Pro firemní kulturu je určující chápání firmy jako rodinného podniku.

Organizace společnost iwis je decentralizovaná a je rozčleněna do čtyř samostatně operujících podnikových jednotek.

Společnost iwis SE  & Co. KG. mateřskou společností. Vykonává řídicí, koordinující a monitorující funkce. Tato struktura zajišťuje jednotu v klíčových firemních otázkách a přitom umožňuje rychle reagovat na požadavky trhu.

Ústřední mateřská společnost

Společnost iwis SE  & Co. KG.  se sídlem v Mnichově (Německo) je strategickým holdingem samostatných podnikových jednotek. Holding je podporován dozorčí radou slouženou z odborníků a členů z řad společníků. Dozorčí rada rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se podnikové, vývojové a produktové politiky, jakož i o finančních a investičních otázkách.

K hlavním úsekům působnosti holdingu patří controlling, finance a účetnictví, personalistika, organizace a IT. Úseky jsou sdruženy do centrálních divizí, jež jsou řízeny jednateli mateřské společnosti.

Samostatné obchodní jednotky

Produktové úseky skupiny se skládají ze tří samostatných operativních divizí s příslušnými dceřinými společnostmi. Ty jsou řízeny mateřskou společností.

  • Automotive: iwis mobility systems GmbH & Co. KG
  • Industry: iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG, iwis antriebssysteme GmbH
  • Mechatronics:  iwis mechatronics GmbH & Co. KG, iwis smart connect GmbH, iwis e-tec GmbH

Takto decentralizovaná struktura umožňuje a usnadňuje koordinované, na cíl orientované jednání v rámci příslušných výrobních úseků, ať již se jedná o výzkum a vývoj, výrobu, marketing nebo prodej.

Vedení společnosti

Vedení společnosti řídí podnik odpovědně a zásadově, přičemž udržitelným způ sobem zvyšuje hodnotu podniku. Důsledným využíváním četných synergií a

účinného managementu značek vedení zajišťuje, že podnik je úspěšný ve všech ohledech. Národně i globálně.

Naše vedení

 

Naše dozorčí rada

se schází několikrát za rok a rozhoduje o zásadním směřování rozvoje firmy.

Členy dozorčí rady jsou

  • Gerhard Winklhofer (čestný předseda dozorčí rady)
  • Dr. Peter Kreisfeld (předseda dozorčí rady)
  • Dipl.-Ing. Rita Forst (místopředsedkyně dozorčí rady)
  • Prof. Dr. Thomas Meuche
  • HDr. Wolfgang Ziebart

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.