Naše firemní kultura

Společnost je a zůstane rodinným podnikem. Již proto je firma nerozlučně spojena s rodinou Winklhoferů. Firemní kultura orientovaná na hodnoty a naše

firemní filozofie zajišťují vysokou míru soudržnosti a důvěry mezi vedením a zaměstnanci, jakož i ve vztahu k partnerům a zákazníkům.

test
Naše filozofie

Již v roce 1895 zformuloval zakladatel firmy Johann Baptist Winklhofer (1859-1949) „Deset přikázání pro průkopníky pokroku“, a tím definoval filozofii, kterou se řídíme i dnes: Chceme zůstat v pohybu, vyvíjet se kupředu, jsme průkopníci pokroku! Stále platné teze zakladatele firmy jsou východiskem naší firemní filozofie a základem našich ideálů.

„Tradice – protože budoucnost potřebuje původ.“
Naše ideály

Naše ideály vytyčují rámec, ale hnací silou našeho podniku je motivace našich zaměstnanců.

Společnost iwis přesouvá na své zaměstnance velkou dávku odpovědnosti, která je pro ně současně závazkem k podávání adekvátních výkonů. Tento poznatek, kompetence našich zaměstnanců a jejich výkony nás dostaly až tam, kde se současně nacházíme.

Podnikový ideál

Náš ideál popisuje, co nás pohání, co nás utváří, co je pro nás důležité: naše motivace, naše cíle a principy, na kterých stojí naše jednání.

Ideál řízení

Každodenní spolupráce ve firmě iwis vychází z ideální představy vztahu mezi vedením a zaměstnanci. Z nich vyrůstají naše nároky, naše jednání a rámec našeho soužití.

Zaměstnanecký ideál

Zaměstnanecký ideál popisuje pravidla spolupráce a požadavky firmy na zdraví a etiku jednotlivce.

Struktura podniku

Struktura podniku

Úspěšní po celém světě

Skupina iwis je ve světě synonymem pro technicky náročné výrobky, vysokou technickou kompetenci, mnohaleté zkušenosti a služby pro zákazníky. Pro firemní kulturu je určující chápání firmy jako rodinného podniku. Organizace společnost iwis je decentralizovaná a je rozčleněna do čtyř samostatně operujících podnikových jednotek. Více informací zde

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

Růst s odpovědností

Náš úspěch je dlouhodobý a naše firemní poslání je všudypřítomné. Proto jednáme spolehlivě, čestně a spravedlivě při jednání s našimi obchodními partnery i uvnitř společnosti. Vždy s jasnými strukturami, odpovědnostmi a pokyny. Více informací zde

Výrobky a značky

Výrobky a značky

Mnohostrannost firmy iwis

Technická dokonalost v nejvyšší kvalitě pro Váš úspěch – to je náš cíl. Společnost iwis již více jak 100 let nabízí širokou paletu sofistikovaných výrobků a služeb. Technologie a návrhy se řídí praktickými požadavky pro použití na celém světě. Více informací zde

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Jsme si vědomi naší odpovědnosti

Jaké přední evropská firma jedná iwis výhradně v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti: Ochrana životního prostředí je pevnou součástí naší firemní politiky. Více informací zde

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.