iwis antriebssysteme

Technické průmyslové aplikace

Náš výzkum a vývoj usiluje nejen o neustálé zlepšování stávajícího sortimentu, ale také pracuje na nových řešeních pro naše zákazníky a spolu s nimi. Společnost iwis se navíc dívá za hranice známých řetězových aplikací a aktivně hledá nová pole pro použití inovativních řetězových pohonných systémů.

iwis je symbolem kreativity a inovace - a také spolupráce a partnerství. Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a zákazníky na vývoji, testování a výrobě všestranných řešení. Kontaktujte nás, pokud potřebujete vyřešit konkrétní problém - milujeme výzvy pro nové aplikace!

Hlavní vývojové oblasti

Po technické stránce se naše vývojové úsilí soustředí na celou řadu cílů, ale hlavní důraz vždy klademe na postupné zlepšování.

Naše hlavní vývojová témata jsou:

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení a mezi únavy našich výrobků
 • Optimalizace tribologie řetězových článků za účelem zvýšení účinnosti a minimalizace opotřebení
 • Odolnost proti korozi
 • Snížení hladiny hluku
 • Implementace nových materiálů, nátěrů a výrobních technologií
 • Snížení hmotnosti díky optimalizovanému designu a použití alternativních materiálů
 • Optimalizace systému díky pohledu na systém řetězového pohonu jako na celek, včetně řetězových kol, vedení a napínačů

Inovace produktů

Poskytování řešení je naší specializací - a součástí naší firemní filozofie.

Díky spolupráci se zákazníky na studiích proveditelnosti, navrhování komponent a provádění deformačních a napěťových analýz můžeme přizpůsobit stávající návrhy individuálním požadavkům zákazníků nebo vyvinout zcela nové řetězové pohony.

Fyzikální vlastnosti konstrukce řetězu jsou poté zkoumány při vystavení vibračním a zátěžovým testům. Prototypy procházejí přísnými testy odolnosti a životnosti na zkušebních zařízeních, která řetězové pohony vystavují mnohem většímu zatížení, než ke kterému dojde v reálných podmínkách.

Zavázali jsme se plnit očekávání zákazníků dodáním produktů té nejvyšší kvality.

Testování a zkoušky

Společnost iwis provozuje ve svém mnichovském sídle největší testovací zařízení na světě pro dopravníkové a hnací řetězy.

Kromě základního výzkumu provádíme také zákaznické zkoušky opotřebení, pevnosti nebo koroze-a to jak na stávajících standardních zkušebních zařízeních, tak na zakázkových testovacích zařízeních pro speciální aplikace.

InduKet - výpočetní program iwis pro řetězové pohony

Inteligence IT používaná v každodenní průmyslové rutině: Společnost iwis vyvinula speciální počítačový software, který vám pomůže navrhnout nebo předem vybrat vhodný řetěz pro aplikaci.

Tento program identifikuje vhodné průmyslové hnací řetězy pro:

 • přenos síly mezi paralelními hřídeli
 • manipulace se statickými nebo pulzujícími břemeny
 • použití jako dopravní nebo dopravníkové řetězy
 

Klíčovým prvkem programu je výpočet hnacího výkonu potřebného k pohonu řetězu. Výpočet je založen na podrobné analýze typu aplikace:

 •  
 • Výstupní točivý moment
 • Zatížení řetězu pro přepravu
 • Tření na napínacích a vodicích lištách
 • Tření ložiska

Abyste optimalizovali životnost řetězu, můžete měnit provozní podmínky (např. mazání a dynamika) nebo zvolit jiný typ řetězu.

DALŠÍ INFORMACE O NAŠEM PRŮMYSLU - PROGRAM PRO VÝPOČET ŘETĚZU

Navrhování řetězových pohonů

Při navrhování aplikací hnacích a dopravníkových řetězů je nutné dodržovat řadu pravidel a podmínek pro válečkové řetězy. Znáte příručku pro řetězy iwis? Tato příručka seznamuje se základy řetězového inženýrství: různé komponenty a jejich charakteristiky, vzorce pro výpočet, grafy a tabulky, doplněné o příklady výpočtu a popisy typických aplikací.

Máte konkrétní dotaz? Žádost o výpočet zašlete zkušenému iwis týmu pro návrh a vývoj:

K DOTAZNÍMU FORMULÁŘI

Rádi vám pomůžeme s návrhem vašeho řetězového pohonu. 

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.