Nadace Johannese Winklhofera

Nadace Johannese Winklhofera pro pracovníky v nouzi byla založena v říjnu roku 2017 s nadačním kapitálem 500 000 eur.

Johannes Winklhofer se touto nadací snaží pomáhat svým zaměstnancům v nouzi.

A to zejména stávajícím i bývalým zaměstnancům společnosti iwis po celém světě, jakož i jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitnou v nouzi. Přednost mají pracovníci, kteří ve společnosti iwis odpracovali minimálně 5 let.

Dalším polem působnosti této nadace je podpora studentů technických oborů.

Nadační rada

Nadační rada nadace Johannese Winklhofera

  • Caesar Günther, předseda podnikové rady
  • Dr. Annette Müller-Leisgang, podniková lékařka
  • Radomir Radmilovic, místopředseda podnikové rady
  • Antje Wieser, vedoucí oddělení lidských zdrojů a organizace

Představenstvo nadace

V čele nadace Johannese Winklhofera stojí dvoučlenné představenstvo:

  • Ulrich Bach
  • Johannes Winklhofer

Představenstvo nadace se stará o to, aby nadační kapitál byl bezpečně a rentabilně investován podle přísných etických pravidel.

Nadace je obecně prospěšná, samostatná a právně způsobilá veřejnoprávní organizace, která je uznána státem a pravidelně kontrolována úřadem pro dozor nad nadacemi.

Pokud máte dotazy nebo jste se ocitli v nouzi, obraťte se na člena nadační rady nebo představenstva.

Profil společnosti

Profil společnosti

O společnosti

Společnost iwis je jedním ze světových lídrů v oboru a je považována ze technologickou jedničku na poli řetězových hnacích systémů pro automobily a průmyslové aplikace. Více informací zde

Struktura podniku

Struktura podniku

Úspěšní po celém světě

Skupina iwis je ve světě synonymem pro technicky náročné výrobky, vysokou technickou kompetenci, mnohaleté zkušenosti a služby pro zákazníky. Pro firemní kulturu je určující chápání firmy jako rodinného podniku. Organizace společnost iwis je decentralizovaná a je rozčleněna do čtyř samostatně operujících podnikových jednotek. Více informací zde

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Naším nejcennějším pokladem jsou naši zaměstnanci

Blaho našich zaměstnanců je pro nás velice důležité; bezpečnost práce, management zdraví a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Více informací zde

Kontakt

Kontakt

Zákaznický servis

Je pro nás velice důležité, aby naše značkové výrobky a služby byly transparentní. Přesto existují specifické otázky ohledně našich výrobků a služeb. Proto jsme tady pro vás, abychom kompetentně zodpověděli vaše dotazy. Neváhejte a spojte se s námi! Kontaktujte nás

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.