Dodržování předpisů ve společnosti iwis

Jako rodinná společnost klade iwis mimořádně velký důraz na spolehlivé chování a bezúhonnost. Naše vysoké etické hodnoty určují způsob, jakým ve společnosti iwis každodenně pracujeme s našimi kolegy, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery.

Náš etický kodex stanovuje normy pro bezúhonné obchodní chování, které jdou daleko za rámec dodržování zákonů a pravidel, a zajišťují tak naše úspěšné a udržitelné obchodní aktivity i v budoucnu.

Kodex chování společnosti iwis

Pro společnost iwis je dodržování předpisů otázkou přístupu. Správné jednání - v souladu se zákonem - není intuitivní rozhodnutí, ale vyžaduje jasné struktury a pokyny, na které se lze spolehnout.

Vyžaduje také struktury, které upravují rozhodnutí ve prospěch všech a zajišťují respektující a cílevědomou spolupráci. Tyto struktury a standardy jsou zakotveny v našem Kodexu chování, který platí v celé skupině iwis, a jsou transparentně komunikovány. Kromě toho je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci absolvovali pravidelná školení na téma dodržování předpisů, aby bylo možné trvale dodržovat naše vysoké standardy.

 

 

 

 

Zjistěte více

Systém iwis pro oznamování nekalých praktik

Naším hlavním cílem je zabránit nesprávnému postupu. Pokud k incidentu dojde, netolerujeme porušování předpisů a důsledně a transparentně vyšetřujeme pochybení v rozporu s platnými právními předpisy, interními zásadami a naším kodexem chování.

 

Abychom mohli odhalit a napravit pochybení, je nejprve nutné, abychom se o porušeních pravidel compliance dozvěděli. Z tohoto důvodu nabízíme našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům po celém světě možnost nahlásit potenciální porušení compliance prostřednictvím našeho systému oznamování. V případě potřeby lze v tomto systému podávat i anonymní hlášení. Žádáme však oznamovatele, aby si v systému zřídili zabezpečenou poštovní schránku, aby mohli komunikovat - v případě zájmu zcela anonymně - s pracovníky oddělení compliance společnosti iwis.

 

Nahlášení incidentu

 

Oznámení o ochraně osobních údajů

Systém iwis Whistleblowing System je webový systém společnosti EQS Group AG pro oznamování nekalých praktik. Data jsou uložena výhradně na bezpečnostně certifikovaných serverech společnosti EQS Group v Německu. K informacím zde uloženým mají přístup pouze zaměstnanci společnosti iwis Compliance, kteří s těmito údaji nakládají důvěrně v rozsahu povoleném zákonem.

 

Hlášení týkající se incidentů na území České republiky je možné hlásit také přímo Ondřeji Steidlovi na [email protected] nebo na +420 734 406 984.

 

 

 

Profil společnosti

Profil společnosti

O společnosti

Společnost iwis je jedním ze světových lídrů v oboru a je považována ze technologickou jedničku na poli řetězových hnacích systémů pro automobily a průmyslové aplikace. Více informací zde

Firemní kultura

Firemní kultura

Jsme průkopníci pokroku

Naše filozofie a ideály popisují, co nás pohání, co nás utváří, co je pro nás důležité: naše motivace, naše cíle a principy, na kterých stojí naše jednání. Více informací zde

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Naším nejcennějším pokladem jsou naši zaměstnanci

Blaho našich zaměstnanců je pro nás velice důležité; bezpečnost práce, management zdraví a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Více informací zde

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Jsme si vědomi naší odpovědnosti

Jaké přední evropská firma jedná iwis výhradně v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti: Ochrana životního prostředí je pevnou součástí naší firemní politiky. Více informací zde

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.