Sociální odpovědnost

Naší hnací silou je motivace našich pracovníků a pracovnic. Neboť jenom lidé ve společnosti iwis jsou s to nechat „ožít“ naše výrobky a služby. Vzájemné hodnocení ve spojení s otevřeným dialogem jsou důležité momenty pro důvěrnou spolupráci.

Tyto hodnoty necharakterizují pouze naši firemní kulturu, nýbrž jsou pevně zakotveny i v našem ideálu. K dalším důležitým faktorům ve společnosti iwis patří témata dalšího vzdělávání, bezpečnosti práce, managementu zdraví a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Protože jen pokud se našim pracovnicím a pracovníkům dobře daří, mohou přicházet s důležitými inovacemi a zajistit tak udržitelný úspěch našeho podniku.

„Člověk, nejsilnější článek našeho řetězu.“

Maximální výkon díky nadšení. Komplexní koncept.

Naši zaměstnanci jsou základem naší konkurenční výhody. Náš úspěch zcela závisí na síle našich pracovníků. Vývoj našich zaměstnankyň a zaměstnanců je proto velice důležitý a my sledujeme tento cíl se stejnou pečlivostí, s jakou pracujeme při vývoji inovativních výrobků a služeb. Investujeme proto do vývoje každého pracovníka na jakékoli úrovni všude na světě.

Další vzdělávání

Pro tento účel zřídil náš seniorský šéf vzdělávací institut Gerharda Winklhofera (GWB). V tomto kontextu se heslo „celoživotní vzdělávání“ nestalo pouze mediálním heslem, nýbrž profesní nutností. Vzdělávací institut Gerharda Winklhofera (GWB) v sobě spojuje všechny koncepty, aktivity dalšího vzdělávání a požadavky společnosti iwis, a je proto velice silně provázán s filozofií celoživotního vzdělávání. Pro naše zaměstnance nabízí širokou paletu seminářů, workshopů a akcí. V centru zájmu jsou hlavně oblasti techniky, odborných znalostí a řídicích kompetencích.

Více informací o GWB

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je ve společnosti iwis vnímána komplexně. Všechny úseky podniku úzce spolupracují se svými bezpečnostními techniky, aby zajistili bezpečnost svých pracovníků.

Výsledek této dobré spolupráce se odráží ve statistice nehod: počet nehod se ve společnosti iwis pohybuje již řadu let pod oborovým průměrem.

Přesto: I jedna nehoda je mnoho! Společnost iwis si stanovila ambiciózní cíl udržovat počet nehod v budoucnu trvale nízko.

iwis Family Hiking Day 2017
iwis Family Hiking Day 2017

Management zdraví

Náš management zdraví je systematický a komplexní proces, který zahrnuje všechny úrovně podniku – od top managementu až po jednotlivé pracovníky ve výrobě. Hlavní pozornost našeho managementu zdraví je soustředěna na aktivní podporu zdraví našich pracovníků, kdy se snažíme zvýšit jejich citlivost vůči nebezpečí a obsáhle je informovat o rizikových faktorech.

Další důležité body:

  • Podpora zdraví a primární prevence (např. pohybové programy a programy na zvládání stresu, prevence rakoviny tlustého střeva)
  • Pravidelné pořádání Dnů zdraví
  • Zdravé stravování v naší podnikové kantýně
  • Fitness programy, dny aktivního pohybu a pěších výletů
  • Preventivní prohlídky a konzultace u podnikového lékaře
  • Podnikový management začleňování (např. po těžké nemoci)
  • Sociální poradenství
  • Nadace Johannese Winklhofera pro pracovníky v nouzi

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem (work/life balance)

Našim pracovníkům a pracovnicím chceme v každé fázi jejich života umožnit skloubení osobních cílů a profesních nároků.

Sem nepatří pouze modely flexibilní pracovní doby, nýbrž i různé programy podnikového důchodové pojištění, nabídka umístění dětí do podnikové mateřské školky a jeslí, sociální poradenství, jakož i rozmanité firemní benefity.

Ve společnosti iwis je harmonické sloučení zaměstnání a rodiny již několik desetiletí pevnou součástí její podnikové a personální politiky.

Otevřený rozhovor

Pro společnost iwis je mimořádně důležité, aby její zaměstnanci byli aktivní a spokojení. Na podporu otevřené komunikace se organizují pravidelné ankety zaměstnanecké spokojenosti a následná kolečka s nadřízenými pro získání zpětné vazby. Pro podávání a realizaci zlepšovacích návrhů byl implementován management idejí a stal se pevnou součástí našeho podniku.

Zde mohou pracovníci předkládat své nápady na zlepšení jejich každodenní práce nebo na optimalizaci služeb, procesů atd. Celý proces je řízen a koordinován stanovenými jednotnými zásadami a rámcovými podmínkami a evidují se všechny pokroky implementace.

Struktura podniku

Struktura podniku

Úspěšní po celém světě

Skupina iwis je ve světě synonymem pro technicky náročné výrobky, vysokou technickou kompetenci, mnohaleté zkušenosti a služby pro zákazníky. Pro firemní kulturu je určující chápání firmy jako rodinného podniku. Organizace společnost iwis je decentralizovaná a je rozčleněna do čtyř samostatně operujících podnikových jednotek. Více informací zde

Firemní kultura

Firemní kultura

Jsme průkopníci pokroku

Naše filozofie a ideály popisují, co nás pohání, co nás utváří, co je pro nás důležité: naše motivace, naše cíle a principy, na kterých stojí naše jednání. Více informací zde

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

Růst s odpovědností

Náš úspěch je dlouhodobý a naše firemní poslání je všudypřítomné. Proto jednáme spolehlivě, čestně a spravedlivě při jednání s našimi obchodními partnery i uvnitř společnosti. Vždy s jasnými strukturami, odpovědnostmi a pokyny. Více informací zde

Career

Career

Set your course for the future

What started as a small bicycle chain business is now a family-run company with a global presence at more than 45 locations worldwide. Learn more

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.